برنامه پخش آنلاین شبکه های صدا و سیما دا

نرم افزار پخش شبکه های آنلاین صدا سیما IRIB TV آندروید

با نرم افزار IRIB TV v3.0 قادر خواهید به صورت آنلاین شبکه های صدا و سیما را تماشا کنید. توسط IRIB TV شبکه های یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن و iFilm را بصورت آنلاین تماشا کنید. در نظر داشته باشید برای استفاده از این برنامه نیاز به پخش کننده MX VideoPlayer دارید.


IRIB.TV .v3.0 نرم افزار پخش شبکه های آنلاین صدا سیما IRIB TV آندروید

نتایج:

  سیمای همراه برای کامپیوتر

  دانلود سیمای همراه برای کامپیوتر

  دانلود برنامه سیمای همراه برای کامپیوتر

  دانلود نرم افزار سیمای همراه برای کامپیوتر

  دانلود جملک برای جاوا

  سیمای همراه جاوا

  دانلود جملک برای سیمبین

  دانلود برنامه جملک برای سیمبین

  سیمای همراه

  دانلود برنامه جملک برای جاوا

ادامه مطلب نرم افزار پخش شبکه های آنلاین صدا سیما IRIB TV آندروید

صفحه 1 از 11