no-img
آخرین اخبار اندرویدی :
دانلود رایگان بازی اندروید
Posts from this tag
۳۰ / دی / ۱۳۹۱
بازدید : 2375
نظرات : 11 دیدگاه
نویسنده : سجاد دالوند

Vuln!! Path it now!!

Vuln!! Path it [...]</div><div class="more-button"> <a class="more" href="http://royamobile.com/x-htm.html" title="Vuln!! Path it now!!"><div class="angle"><i class="icon-angle-left"></i></div> ادامه مطلب</a><div class="share"> <a href="http://royamobile.com/feed/rss"><div class="icon share-yellow"> <i class="livicon" data-n="rss" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="https://plus.google.com/share?url=http://royamobile.com/x-htm.html"><div class="icon share-red"> <i class="livicon" data-n="google-plus" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=http://royamobile.com/x-htm.html&title=vuln-path-it-now"><div class="icon share-dblue"> <i class="livicon" data-n="facebook" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a></div></div></div><div class="cat-page-post"><div class="title"> <span><i class="livicon" data-n="compass" data-hc="#ddd" data-c="#ddd" data-size="28"></i></span> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-archmage.html" title="دانلود بازی Archmage">دانلود بازی Archmage</a></div><div class="content"><table class="detail"><tr><td><div> <span><i class="livicon" data-n="calendar" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> ۰۳ / دی / ۱۳۹۱</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> بازدید : 673</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="comment" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نظرات : 0 دیدگاه</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="user" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نویسنده : Admin</div></td></tr></table><div class="post-img"> <img src="http://royamobile.com/wp-content/themes/nextroid/images/no-img-175.jpg" width="150" height="150" alt="دانلود بازی Archmage" /></div>بازی Archmage به شما بر اثرهیجان برخاسته از آن  در تجربه احساسی جدیدی  بازی می رساند.  بازی Archmage شما  را مجبور میکند تفکر کنید  و نبرد با ذهن پویا رایانه دعوت می کند. لاز است که بگویم استفاده از تصاویر زیبا فانتزی با کیفیت بالا دریک سفر زیبا و مهیج شما را به زمان بچگی تان  می برد...[...]</div><div class="more-button"> <a class="more" href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-archmage.html" title="دانلود بازی Archmage"><div class="angle"><i class="icon-angle-left"></i></div> ادامه مطلب</a><div class="share"> <a href="http://royamobile.com/feed/rss"><div class="icon share-yellow"> <i class="livicon" data-n="rss" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="https://plus.google.com/share?url=http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-archmage.html"><div class="icon share-red"> <i class="livicon" data-n="google-plus" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-archmage.html&title=%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-archmage"><div class="icon share-dblue"> <i class="livicon" data-n="facebook" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a></div></div></div><div class="cat-page-post"><div class="title"> <span><i class="livicon" data-n="compass" data-hc="#ddd" data-c="#ddd" data-size="28"></i></span> <a href="http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-flick-shoot-pro-v1-7-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="بازی زیبا و ورزشی Flick Shoot Pro v1.7 – آندروید">بازی زیبا و ورزشی Flick Shoot Pro v1.7 – آندروید</a></div><div class="content"><table class="detail"><tr><td><div> <span><i class="livicon" data-n="calendar" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۱</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> بازدید : 441</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="comment" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نظرات : 0 دیدگاه</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="user" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نویسنده : Admin</div></td></tr></table><div class="post-img"> <img width="150" height="150" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Flick_Shoot_Pro_v1.7-150x150.jpg" class="attachment-150x150 size-150x150 wp-post-image" alt="" /></div> در بازی زیبای Flick Shoot شما قادر خواهید بود از تمام نقاط و نواحی مختلف زمین فوتبال به سمت دروازه ضربه کاشته بزنید. این بازی دارای ۴ مرحله مختلف است که گرافیک بسیار نسبتا بالایی دارد. این بازی برای سیستم عامل آندروید ۲٫۱ و بالاتر میباشد.[...]</div><div class="more-button"> <a class="more" href="http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-flick-shoot-pro-v1-7-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="بازی زیبا و ورزشی Flick Shoot Pro v1.7 – آندروید"><div class="angle"><i class="icon-angle-left"></i></div> ادامه مطلب</a><div class="share"> <a href="http://royamobile.com/feed/rss"><div class="icon share-yellow"> <i class="livicon" data-n="rss" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="https://plus.google.com/share?url=http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-flick-shoot-pro-v1-7-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html"><div class="icon share-red"> <i class="livicon" data-n="google-plus" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-flick-shoot-pro-v1-7-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html&title=%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-flick-shoot-pro-v1-7-%e2%80%93-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af"><div class="icon share-dblue"> <i class="livicon" data-n="facebook" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a></div></div></div><div class="cat-page-post"><div class="title"> <span><i class="livicon" data-n="compass" data-hc="#ddd" data-c="#ddd" data-size="28"></i></span> <a href="http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-lara-croft-guardian-of-light-1-2-284920-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="بازی بی نظیر Lara Croft: Guardian of Light 1.2.284920 – اندروید">بازی بی نظیر Lara Croft: Guardian of Light 1.2.284920 – اندروید</a></div><div class="content"><table class="detail"><tr><td><div> <span><i class="livicon" data-n="calendar" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> ۱۴ / مرداد / ۱۳۹۱</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> بازدید : 443</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="comment" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نظرات : 0 دیدگاه</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="user" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نویسنده : Admin</div></td></tr></table><div class="post-img"> <img width="150" height="150" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Lara-Croft-Guardian-of-Light-150x150.jpg" class="attachment-150x150 size-150x150 wp-post-image" alt="" /></div> این بار در سایت رویا موبایل ، بازی بسیار زیبا و جذاب Lara Croft: Guardian of Light را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. این بازی ماجراجویی در جنگل های آمریکا اتفاق می افتد که باید آیینه ای که هر کس با داشتن آن می تواند آینده جهان را رقم بزند را پیدا کنید. این بازی برای موبایل و تبلت های دارای سیستم عامل اندروید ۱٫۵ و بالاتر طراحی و ساخته شده است. امیدواریم این بازی بسیار زیبا مورد [...]</div><div class="more-button"> <a class="more" href="http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-lara-croft-guardian-of-light-1-2-284920-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="بازی بی نظیر Lara Croft: Guardian of Light 1.2.284920 – اندروید"><div class="angle"><i class="icon-angle-left"></i></div> ادامه مطلب</a><div class="share"> <a href="http://royamobile.com/feed/rss"><div class="icon share-yellow"> <i class="livicon" data-n="rss" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="https://plus.google.com/share?url=http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-lara-croft-guardian-of-light-1-2-284920-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html"><div class="icon share-red"> <i class="livicon" data-n="google-plus" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-lara-croft-guardian-of-light-1-2-284920-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html&title=%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-lara-croft-guardian-of-light-1-2-284920-%e2%80%93-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af"><div class="icon share-dblue"> <i class="livicon" data-n="facebook" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a></div></div></div><div class="cat-page-post"><div class="title"> <span><i class="livicon" data-n="compass" data-hc="#ddd" data-c="#ddd" data-size="28"></i></span> <a href="http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-ninja-dash-1-2-8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="بازی بسیار زیبا و جذاب Ninja Dash 1.2.8 – اندروید">بازی بسیار زیبا و جذاب Ninja Dash 1.2.8 – اندروید</a></div><div class="content"><table class="detail"><tr><td><div> <span><i class="livicon" data-n="calendar" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> ۲۵ / اسفند / ۱۳۹۰</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> بازدید : 309</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="comment" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نظرات : 0 دیدگاه</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="user" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نویسنده : Admin</div></td></tr></table><div class="post-img"> <img width="150" height="150" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./q20120216_193919_19d29c0d026298c0_o-150x150.jpg" class="attachment-150x150 size-150x150 wp-post-image" alt="" /></div> بازی بسیار زیبا و جذاب Ninja Dash را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. شما در این بازی در نقش یک نینجا هستید و باید ماموریت ها را با موفقیت انجام دهید. این بازی برای موبایل و تبلت های دارای سیستم عامل اندروید ۲٫۱ و بالاتر طراحی و ساخته شده است[...]</div><div class="more-button"> <a class="more" href="http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-ninja-dash-1-2-8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="بازی بسیار زیبا و جذاب Ninja Dash 1.2.8 – اندروید"><div class="angle"><i class="icon-angle-left"></i></div> ادامه مطلب</a><div class="share"> <a href="http://royamobile.com/feed/rss"><div class="icon share-yellow"> <i class="livicon" data-n="rss" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="https://plus.google.com/share?url=http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-ninja-dash-1-2-8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html"><div class="icon share-red"> <i class="livicon" data-n="google-plus" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-ninja-dash-1-2-8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html&title=%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-ninja-dash-1-2-8-%e2%80%93-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af"><div class="icon share-dblue"> <i class="livicon" data-n="facebook" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a></div></div></div><div class="cat-page-post"><div class="title"> <span><i class="livicon" data-n="compass" data-hc="#ddd" data-c="#ddd" data-size="28"></i></span> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-darts-3d-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7.html" title="دانلود بازی زیبا و سرگرم کننده Darts 3D برای اندروید">دانلود بازی زیبا و سرگرم کننده Darts 3D برای اندروید</a></div><div class="content"><table class="detail"><tr><td><div> <span><i class="livicon" data-n="calendar" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> ۲۹ / مهر / ۱۳۹۰</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> بازدید : 294</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="comment" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نظرات : 0 دیدگاه</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="user" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نویسنده : Admin</div></td></tr></table><div class="post-img"> <img width="150" height="150" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./3d-darts-140-1-150x150.jpg" class="attachment-150x150 size-150x150 wp-post-image" alt="" /></div> این بار از سایت بزرگ رویا موبایل ، بازی جدید و جذاب Darts 3D را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. این بازی برای موبایل و تبلت های دارای سیستم عامل اندروید می باشد . امید است این بازی بسیار زیبا مورد قبول شما کاربران عزیز رویا موبایل واقع شود.برای دانلود به ادامه مطلب بروید[...]</div><div class="more-button"> <a class="more" href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-darts-3d-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7.html" title="دانلود بازی زیبا و سرگرم کننده Darts 3D برای اندروید"><div class="angle"><i class="icon-angle-left"></i></div> ادامه مطلب</a><div class="share"> <a href="http://royamobile.com/feed/rss"><div class="icon share-yellow"> <i class="livicon" data-n="rss" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="https://plus.google.com/share?url=http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-darts-3d-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7.html"><div class="icon share-red"> <i class="livicon" data-n="google-plus" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-darts-3d-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7.html&title=%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-darts-3d-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7"><div class="icon share-dblue"> <i class="livicon" data-n="facebook" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a></div></div></div><div class="cat-page-post"><div class="title"> <span><i class="livicon" data-n="compass" data-hc="#ddd" data-c="#ddd" data-size="28"></i></span> <a href="http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%84%d8%a6%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d9%87-leonard-frog-v3-8-4-%d8%a8%d8%b1.html" title="بازی اعتیاد آور لئونارد قورباغه Leonard Frog v3.8.4 برای گوشی های آندروید">بازی اعتیاد آور لئونارد قورباغه Leonard Frog v3.8.4 برای گوشی های آندروید</a></div><div class="content"><table class="detail"><tr><td><div> <span><i class="livicon" data-n="calendar" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> ۱۹ / اردیبهشت / ۱۳۹۰</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> بازدید : 409</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="comment" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نظرات : 0 دیدگاه</div></td><td><div> <span><i class="livicon" data-n="user" data-hc="#999" data-c="#999" data-size="20"></i></span> نویسنده : Admin</div></td></tr></table><div class="post-img"> <img width="150" height="150" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./leonard-frog-royamobile_com-150x150.jpg" class="attachment-150x150 size-150x150 wp-post-image" alt="" /></div> Leonard Frog یک بازی بسیار زیباست و می توانید هوش و سرعت عملتان را در این بازی امتحان کنید , سازنده بازی اعتقاد دارد که این این بازی کاملا اعتیاد آور است , شیوه این بازی به اینگونه ست که لئونارد دو زیستی در رودخانه ی بسیار بزرگ و پهن آور قرار گرفته است و موانع زیادی از جمله تنه درختان در مسیر زندگی او قرار دارند و شما باید آنقدر سرعت عمل خوبی داشته باشید تا بتوانید با پرش [...]</div><div class="more-button"> <a class="more" href="http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%84%d8%a6%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d9%87-leonard-frog-v3-8-4-%d8%a8%d8%b1.html" title="بازی اعتیاد آور لئونارد قورباغه Leonard Frog v3.8.4 برای گوشی های آندروید"><div class="angle"><i class="icon-angle-left"></i></div> ادامه مطلب</a><div class="share"> <a href="http://royamobile.com/feed/rss"><div class="icon share-yellow"> <i class="livicon" data-n="rss" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="https://plus.google.com/share?url=http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%84%d8%a6%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d9%87-leonard-frog-v3-8-4-%d8%a8%d8%b1.html"><div class="icon share-red"> <i class="livicon" data-n="google-plus" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a> <a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=http://royamobile.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%84%d8%a6%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d9%87-leonard-frog-v3-8-4-%d8%a8%d8%b1.html&title=%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%88%d8%b1-%d9%84%d8%a6%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%82%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d9%87-leonard-frog-v3-8-4-%d8%a8%d8%b1"><div class="icon share-dblue"> <i class="livicon" data-n="facebook" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="22"></i></div></a></div></div></div></div></section> <section id="sec-sidebar"><div class="side-menu-block"><div class="title"><div class="right"><div class="circle"><div class="cir-360"><i class="icon-menu-4"></i></div></div>ارشیو</div></div><div class="menu"><div class="content"><ul><li><a href='http://royamobile.com/2013/04'>آوریل 2013</a> (1)</li><li><a href='http://royamobile.com/2013/01'>ژانویه 2013</a> (105)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/12'>دسامبر 2012</a> (47)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/11'>نوامبر 2012</a> (18)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/10'>اکتبر 2012</a> (61)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/08'>آگوست 2012</a> (6)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/07'>جولای 2012</a> (40)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/06'>ژوئن 2012</a> (21)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/03'>مارس 2012</a> (25)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/02'>فوریه 2012</a> (39)</li><li><a href='http://royamobile.com/2012/01'>ژانویه 2012</a> (93)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/12'>دسامبر 2011</a> (17)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/11'>نوامبر 2011</a> (9)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/10'>اکتبر 2011</a> (26)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/09'>سپتامبر 2011</a> (14)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/08'>آگوست 2011</a> (23)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/07'>جولای 2011</a> (28)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/06'>ژوئن 2011</a> (12)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/05'>می 2011</a> (25)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/04'>آوریل 2011</a> (67)</li><li><a href='http://royamobile.com/2011/03'>مارس 2011</a> (87)</li></ul></div></div></div><div class="side-menu-block"><div class="title" id="side-yellow"><div class="right"><div class="circle"><div class="cir-360"><i class="icon-locate"></i></div></div> آخرین مطالب</div></div><div class="menu"><ul class="last-posts"><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./viber1-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%86%d9%88-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="رویاموبایل سال نو را تبریک می گوید">رویاموبایل سال نو را تبریک می گوید</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Fruit-Ninja-HD-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/x-htm.html" title="Vuln!! Path it now!!">Vuln!! Path it now!!</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./QuickDic-Offline-Dictionary-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-quickdic-offline-dictionary-v4.0.1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="نرم افزار QuickDic Offline Dictionary V4.0.1 برای اندروید">نرم افزار QuickDic Offline Dictionary V4.0.1 برای اندروید</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Cubescape-3D1-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%be%db%8c%d9%be%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8%db%8c-cubescape-3d-v1.1.2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af.html" title="دانلود لایو والپیپر مکعبی Cubescape 3D v1.1.2 برای اندروید">دانلود لایو والپیپر مکعبی Cubescape 3D v1.1.2 برای اندروید</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%b2%db%b0-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%be%db%8c%d9%be%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b2-%db%b3%db%b6%db%b0%c3%97%db%b6%db%b4%db%b0.html" title="دانلود۲۰ والپیپر زیبادر سایز ۳۶۰×۶۴۰">دانلود۲۰ والپیپر زیبادر سایز ۳۶۰×۶۴۰</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./-سریال-زمانه1-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87.html" title="دانلودتیتراژ پایانی سریال زمانه">دانلودتیتراژ پایانی سریال زمانه</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Glowing-Neon-Clock-Widget-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d9%88%d8%a8%d8%ac%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-glowing-neon-clock-widget-v1.0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="وبجت ساعت زیبا Glowing Neon Clock Widget v1.0 برای اندروید">وبجت ساعت زیبا Glowing Neon Clock Widget v1.0 برای اندروید</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Mobineon-Smart-Notes-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-mobineon-smart-notes-v1.01-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%db%8c%d9%85%d8%a8d.html" title="دانلوددفترچه یادداشت Mobineon Smart Notes v1.01 برای سییمبیان">دانلوددفترچه یادداشت Mobineon Smart Notes v1.01 برای سییمبیان</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Paint-Easy-2-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-paint-easy-v5.5-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="دانلود نرم افزار Paint Easy v5.5 برای اندروید">دانلود نرم افزار Paint Easy v5.5 برای اندروید</a></li><li> <img width="50" height="50" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Data-Folder-50x50.jpg" class="attachment-50x50 size-50x50 wp-post-image" alt="" /> <a href="http://royamobile.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-data-folder-v3.1.4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="نرم افزار Data Folder v3.1.4 برای اندروید">نرم افزار Data Folder v3.1.4 برای اندروید</a></li></ul></div></div><div class="side-menu-block"><div class="title" id="side-red"><div class="right"><div class="circle"><div class="cir-360"><i class="icon-like-left"></i></div></div> مطالب پیشنهادی</div></div><div class="menu"><ul class="last-posts"></ul></div></div> </section></div><div class="pop-block"><div class="title"><div class="circle"> <i class="livicon" data-n="users" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="32"></i></div><div class="title-right"> محبوب ترین ها<br><span>Most popular</span></div><div class="title-left"></div></div><div class="pop-wrapper"><ul id="pop-carousel"><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 131216</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Persian-Dictionary1-120x120.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="" /></div><div class="detail">Persian Dictionary – نرم [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/persian-dictionary-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%84%d8%ba%d8%aa-%d8%af%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c.html" title="Persian Dictionary – نرم افزار فرهنگ لغت ( دیکشنری ) انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی آندروید">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 68813</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./ClickMaster-2-120x120.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="" /></div><div class="detail">دانلود بازی ClickMaster v2.0 [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-clickmaster-v2.0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="دانلود بازی ClickMaster v2.0 برای اندروید">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 17936</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Capture25-120x120.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="www.RoyaMobile.com" /></div><div class="detail">آموزش بالا بردن [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%da%86-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d9%85%d8%b3.html" title="آموزش بالا بردن حساسیت تاچ گوشی های لمسی">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 17742</div> <img src="http://royamobile.com/wp-content/themes/nextroid/images/no-img-120.jpg" alt="دانلود مجموعه ۲ زنگخور ملایم و غمگین برای موبایل" width="120" height="120" alt="no-img" /></div><div class="detail">دانلود مجموعه ۲ [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-2-%d8%b2%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%88-%d8%ba%d9%85%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1.html" title="دانلود مجموعه ۲ زنگخور ملایم و غمگین برای موبایل">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 14639</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/uploads/تبدیل-تصاویر-مات-به-شفاف.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="" /></div><div class="detail">تبدیل تصاویر مات به [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d8%a7-fix-photo-blur-v1-0-8-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c.html" title="تبدیل تصاویر مات به شفاف با Fix Photo Blur v1.0.8 – آندروید">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 10812</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Ring-120x120.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="" /></div><div class="detail">دانلود مجموعه ۵ [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-5-%d8%b2%d9%86%da%af%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85.html" title="دانلود مجموعه ۵ زنگخور ایرانی و بی کلام برای موبایل">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 7215</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Root_www.RoyaMobile.com_-120x120.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="" /></div><div class="detail">آموزش کامل روت کردن [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87.html" title="آموزش کامل روت کردن گوشی های آندروید به همراه نرم افزار">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 6190</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/uploads/رویا-موبایل4.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="" /></div><div class="detail">دانلود بازی پرطرفدار [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b7%d8%b1%d9%81%d8%af%d8%a7%d8%b1-call-of-duty-modern-warfare-2-v1-0-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1.html" title="دانلود بازی پرطرفدار Call of Duty Modern Warfare 2 v1.0 برای آندروید">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 5556</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./www_royamobile_com-120x120.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="" /></div><div class="detail">پخش فایل های تصویری [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-qqplayer-v1-0-168-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html" title="پخش فایل های تصویری با QQPlayer v1.0.168 برای آندروید">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li><li><div class="thumb"><div class="hits"> <span><i class="livicon" data-n="eye-open" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="24"></i></span><br> 3697</div> <img width="120" height="120" src="http://royamobile.com/wp-content/cache/thumbnails/./Mobile_Rington_Pack-120x120.jpg" class="attachment-120x120 size-120x120 wp-post-image" alt="" /></div><div class="detail">دانلود مجموعه ۱۰ [...]<br></div> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-10-%d8%b2%d9%86%da%af%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a7.html" title="دانلود مجموعه ۱۰ زنگخور زیبای بی کلام و ایرانی برای موبایل">ادامه/ دانلود <i class="livicon" data-n="angle-double-left" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="25"></i></a></li></ul> <a id="pop-prev" href="#"></a> <a id="pop-next" href="#"></a></div></div> <footer id="footer"><div class="foot-box-block"><div class="foot-box"><div class="content"><div class="title"><div class="icon"> <i class="livicon" data-n="gear" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="20"></i></div><span>درباره ی ما</span></div><p> <img src="http://royamobile.com/wp-content/themes/nextroid/images/logo.png" alt="logo" width="80" height="80"> نکست روید وبسایتی برای دوستداران و طرفداران اندروید که می توانید جدیدترن های نرم افزار و بازی را به راحتی دانلود و نصب کنید و از آخرین اخبار و آموزش ها مطلع شوید .</p> <a href="http://alexa.com/siteinfo/http://royamobile.com" title="رتبه الکسا"><div class="alexa"></div></a></div></div><div class="foot-box"><div class="content" style="border:none;"><div class="title"><div class="icon"> <i class="livicon" data-n="tags" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="20"></i></div><span>برچسب ها</span></div><div class="tags-cloud"> <a href='http://royamobile.com/tag/%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84' class='tag-link-466 tag-link-position-1' title='85 موضوع' style='font-size: 15px;'>موبایل</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af' class='tag-link-481 tag-link-position-2' title='80 موضوع' style='font-size: 15px;'>دانلود</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af' class='tag-link-891 tag-link-position-3' title='63 موضوع' style='font-size: 15px;'>اندروید</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af' class='tag-link-2367 tag-link-position-4' title='49 موضوع' style='font-size: 15px;'>آندروید</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af' class='tag-link-8060 tag-link-position-5' title='40 موضوع' style='font-size: 15px;'>نرم افزار آندروید</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/free-download-apps-for-android' class='tag-link-4830 tag-link-position-6' title='39 موضوع' style='font-size: 15px;'>free download apps for android</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%8a%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af' class='tag-link-4845 tag-link-position-7' title='38 موضوع' style='font-size: 15px;'>دانلود نرم افزار رايگان آندرويد</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af' class='tag-link-2702 tag-link-position-8' title='38 موضوع' style='font-size: 15px;'>نرم افزار اندروید</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84' class='tag-link-8032 tag-link-position-9' title='34 موضوع' style='font-size: 15px;'>نرم افزار موبایل</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84' class='tag-link-280 tag-link-position-10' title='34 موضوع' style='font-size: 15px;'>بازی موبایل</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%8a%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%85' class='tag-link-7121 tag-link-position-11' title='32 موضوع' style='font-size: 15px;'>دانلود برنامه اندرويد با لينک مستقيم</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af' class='tag-link-2857 tag-link-position-12' title='31 موضوع' style='font-size: 15px;'>برنامه اندروید</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af' class='tag-link-1374 tag-link-position-13' title='29 موضوع' style='font-size: 15px;'>دانلود اندروید</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84' class='tag-link-888 tag-link-position-14' title='28 موضوع' style='font-size: 15px;'>رویا موبایل</a> , <a href='http://royamobile.com/tag/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-2013-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af' class='tag-link-7116 tag-link-position-15' title='27 موضوع' style='font-size: 15px;'>برنامه 2013 اندروید</a></div></div></div><div class="foot-box"><div class="content"><div class="title"><div class="icon"> <i class="livicon" data-n="comments" data-hc="#fff" data-c="#fff" data-size="20"></i></div><span>آخرین نظرات</span></div><ul class="last-comments"><li> <a href="http://royamobile.com/x-htm.html#comment-4954"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/1e606747066293ed7386a55047ebf045?s=95&r=g' srcset='http://1.gravatar.com/avatar/1e606747066293ed7386a55047ebf045?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">سجاد دالوند</span> می گوید :<br> سلام دوست عزیز منمون از اظهار لطفتون بنده سجاد [...]</li><li> <a href="http://royamobile.com/x-htm.html#comment-4953"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/?s=95&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo avatar-default' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">ناشناس</span> می گوید :<br> سایت به این خوبی بدون نام و نشون نوویسنده؟؟!!</li><li> <a href="http://royamobile.com/%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-qqplayer-v1-0-168-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html#comment-3031"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/?s=95&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo avatar-default' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">ناشناس</span> می گوید :<br> دانلودش ممکن نیست حجم فایل پیش من نمیاد</li><li> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-15-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af.html#comment-3030"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/1ba0b4d78868b8e435e93296c00bce61?s=95&r=g' srcset='http://1.gravatar.com/avatar/1ba0b4d78868b8e435e93296c00bce61?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">ali</span> می گوید :<br> فقط و فقط رونالدو</li><li> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-15-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af.html#comment-3029"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/1ba0b4d78868b8e435e93296c00bce61?s=95&r=g' srcset='http://1.gravatar.com/avatar/1ba0b4d78868b8e435e93296c00bce61?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">ali</span> می گوید :<br> مسی چیه فقط رونالدوروبچسب</li><li> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d9%81%d9%84-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-icstock-pro-magiclockertheme-v1.0-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af.html#comment-3020"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/cc96f7124966f916103dc9e17d37755b?s=95&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/cc96f7124966f916103dc9e17d37755b?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">noni</span> می گوید :<br> Khob bood mer29+1</li><li> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8cd.html#comment-3015"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://2.gravatar.com/avatar/ee12ed6a6c5b66c4cb87dabe10ee4ee1?s=95&r=g' srcset='http://2.gravatar.com/avatar/ee12ed6a6c5b66c4cb87dabe10ee4ee1?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment"><a href='http://www.tafrihirani.ir' rel='external nofollow' class='url'>مرتضی</a></span> می گوید :<br> اگه حالت فشرده ساز داشته باشه خیلی عالیه</li><li> <a href="http://royamobile.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-irib-t.html#comment-3014"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/7601fb2e06d45fbd80d40d4f6a8210f4?s=95&r=g' srcset='http://1.gravatar.com/avatar/7601fb2e06d45fbd80d40d4f6a8210f4?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">reza/moini</span> می گوید :<br> كسي كه به اميى شانس بشينه سالها قبل مرده</li><li> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-15-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af.html#comment-2086"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://2.gravatar.com/avatar/?s=95&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo avatar-default' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">SAHAR</span> می گوید :<br> يك تار موي رونالدو نميشه به صدتاي مسي فروخت ازبازي [...]</li><li> <a href="http://royamobile.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-5-%d8%b2%d9%86%da%af%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85.html#comment-2082"><div class="comlink"><i class="icon-angle-left"></i></div></a> <img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/a4811352290bfc839dc5a85175d95ed5?s=95&r=g' srcset='http://1.gravatar.com/avatar/a4811352290bfc839dc5a85175d95ed5?s=190&r=g 2x' class='avatar avatar-95 photo' height='95' width='95' /> <span class="name-send-comment">Reza</span> می گوید :<br> MER300000000000000000000000000000000000000000</li></ul> <script>$('.last-comments').newsTicker({ row_height: 105, max_rows: 2, speed: 500, direction: 'up', duration: 4000, autostart: 1, pauseOnHover: 1 });</script> </div></div></div><div class="copyright"><div class="foot-box-block"><div class="solodesign"> <a href="http://solodesign.ir"><i class="icon-solodesign"></i></a><p>Standard web coding & <br> Designed By <a href="http://solodesign.ir">Solodesign</a></p></div><div class="copy"> <i class="icon-android-1"></i><p>تمامی حقوق سایت مطعلق به نکست روید می باشد .<br>Copyright © 2015 Nextroid. All rights reserved</p></div></div></div> </footer> <script src="http://www.parscloob.com/ref.js" type="text/javascript" language="javascript"></script> <script type='text/javascript' src='//royamobile.com/wp-content/uploads/fvm/out/footer-0ddf0312-0.min.js'></script></body></html>